دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
به وب سایت بیمارستان امام حسین (ع) ملایر خوش آمدید.
بخشنامه ها
برنامه درمانگاه

نکات مدیریتی

واحد :بهبود کیفیت

مسئول : عباس علی بیگی  

پست سازمانی  : پرستار  

سمت : مسئول بهبود کیفیت

مدرک تحصیلی :  لیسانس پرستاری   

 

شرح مختصر از فعالیتهای واحد :

1- تهیه شاخص های سنجش فرآیندهای بیمارستان با مشارکت مسئولین بخش ها و واحدها

2-  پایش و اندازه گیری شاخص ها در بازه زمانی معین و تحلیل نتایج ارزیابی و ارائه به تیم مدیریت اجرایی

3-  فرآیندهای اصلی بیمارستان بصورت مستمر مدیریت می شود .

4-  میزان پیشرفت و تحقق اهداف برنامه های عملیاتی / بهبود کیفیت ارزیابی و بازنگری می شود

5-  عملکرد بالینی و غیر بالینی بیمارستان اندازه گیری شده و بر اساس آن بازنگری انجام می شود .

6- نظارت بر  شناسایی مشکلات  جاری و فرصت های بهبود  ، شناسایی و اقدام اصلاحی / برنامه بهبود کیفیت توسط مسئولان بخش ها / واحدها

7- نظارت بر اجرا و تهیه مستندات مربوطه به استانداردهای اعتبار بخشی ملی مدیریت

 

8-  نظارت بر ارزیابی عملکرد بیمارستان در پیاده سازی اعتبار بخشی ملی 

لینک ها
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي
سامانه الکترونيکي ارتباط مردم و دولت
پورتال ملی خدمات رسانی مردم
نظرسنجی
نظر شما راجع به خدمات بیمارستان امام حسین(ع) چیست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

اوقات شرعی