دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
به وب سایت بیمارستان امام حسین (ع) ملایر خوش آمدید.
بخشنامه ها
برنامه درمانگاه

نکات مدیریتی

واحد:تغذیه و رژیم درمانی

مسئول:ابوالقاسم زنگنه

 

پست سازمانی:تغذیه و رژیم درمانی

سمت:مسئول واحد تغذیه

مدرک تحصیلی:دانشجوی دکتری مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی

 

شرح مختصر از فعالیتهای بخش:

-نظارت بر کمیت و کیفیت غذا و مناقصات مربوط به برون سپاری خدمات غذایی

-تهیه و تدوین برنامه های آموزشی جهت آگاهی بیماران  

-ارزیابی تغذیه ای بیماران و ارائه خدمات غذایی

-نظارت بر تهیه و توزیع غذای بیمارستان ،بهداشت مواد غذایی ،امور پرسنل واحد،مسئول غذایی

-تهیه و تدوین و اجرای  برنامه های مربوط به امور تغذیه و رژیم درمانی

 

 

 

لینک ها
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي
سامانه الکترونيکي ارتباط مردم و دولت
پورتال ملی خدمات رسانی مردم
نظرسنجی
نظر شما راجع به خدمات بیمارستان امام حسین(ع) چیست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

اوقات شرعی