شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧
به وب سایت بیمارستان امام حسین (ع) ملایر خوش آمدید.
بخشنامه ها
برنامه درمانگاه

نکات مدیریتی

واحد :  امور مالی  

مسئول : مرجان خلیلی     

پست سازمانی  : حسابدار مسئول اعتبارات

سمت : مدیر امور مالی  

مدرک تحصیلی :  کارشناس ارشد   

 

شرح مختصر از فعالیتهای واحد :

1-   تنظیم و پرداخت اسناد حقوقی – پاداش – بازخرید – ماموریت – کمک هزینه ازدواج و فوت – کارانه پزشک  -

2-    رسیدگی اسناد هزینه و اسناد پرسنلی

3-   ثبت کلیه اسناد در سیستم تعهدی –

4-    تنظیم اسناد قراردادها

5-    تهیه صورت مغایرت بانکی

6-   ارسال قایل مالیات به دارائی

7-    تنظیم لیست بایگانی اسناد در تحویل به امور مالی ستاد دانشگاه

 

8-   تهیه صورتهای مالی 

لینک ها
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي
سامانه الکترونيکي ارتباط مردم و دولت
پورتال ملی خدمات رسانی مردم
نظرسنجی
نظر شما راجع به خدمات بیمارستان امام حسین(ع) چیست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

اوقات شرعی