دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
به وب سایت بیمارستان امام حسین (ع) ملایر خوش آمدید.
بخشنامه ها
برنامه درمانگاه

نکات مدیریتی

واحد :  دایره اموال 

مسئول : سید سعید حسینی    

پست سازمانی  : حسابدار و امین اموال 

سمت : مسئول واحد اموال بیمارستان امام حسین (ع) ملایر 

مدرک تحصیلی :  دیپلم  

 

شرح مختصر از فعالیتهای واحد :

1-   رسیدگی به حساب اموال

2-   الصاق بر چسب اموال به اموال خریداری شده

3-    ثبت اموال در سیستم ( کامپیوتر ) و دفاتر اموال

4-   رسیدگی به نقل و انتقال اموال بین کارکنان و جابجایی اموال

5-   تنظیم لیست اموال خریداری شده جهت امور مالی و اداره اموال استان همدان

6-    تنظیم لیست اموال اسقاط جهت مزایده و پیگیری فروش

7-    تنظیم فرم خروج اموال از بیمارستان

8-    حذف اموال فروخته شده از کامپیوتر و دفاتر اموال

9-    تنظیم فرم  16 در واحدها و بخشها مختلف

10-    نظارت بر امور انبار بیمارستان امام حسین (ع)

 تائید اسناد حسابداری اموال خریداری شده

لینک ها
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي
سامانه الکترونيکي ارتباط مردم و دولت
پورتال ملی خدمات رسانی مردم
نظرسنجی
نظر شما راجع به خدمات بیمارستان امام حسین(ع) چیست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

اوقات شرعی