شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧
به وب سایت بیمارستان امام حسین (ع) ملایر خوش آمدید.
بخشنامه ها
برنامه درمانگاه

نکات مدیریتی

واحد :کنترل عفونت

مسئول : منصور بختیار 

پست سازمانی  : پرستار 

سمت : سوپروایزر کنترل عفونت  

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

شرح مختصر از فعالیتهای واحد :

1-       آموزش کارکنان جدید الورد

2-       تهیه آمار و گزارش عفونت های بیمارستانی

3-       تهیه آمار و گزارش بیماریهای واگیر مشمول گزارش فوری و غیر فوری

4-       بازدید از بخش های  مختلف  و نظارت بر رعایت اصول  کنترل عفونت های بیمارستانی

5-       نظارت بر تفکیک پسماندهای بیمارستان

6-        تشکیل  پرونده بهداشتی جهت کارکنان

 

7-       تشکیل  کمیته کنترل عفونت  و پیگیری مصوبات کمیته 

لینک ها
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي
سامانه الکترونيکي ارتباط مردم و دولت
پورتال ملی خدمات رسانی مردم
نظرسنجی
نظر شما راجع به خدمات بیمارستان امام حسین(ع) چیست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

اوقات شرعی